چراغ قوه اسمال سان مدل T195


Small Sun Flashlight T195