چراغ قوه مورینتز مدل P70-L907


Morientz flashlight P70-L907