چراغ قوه مورینتز مدل T6-W171


Morientz flashlight T6-W171