چرخ ماهیگیری دارسی مدل JX6000


Darcy fishing wheel model JX6000