از هر کجای ایران باشید ما شما را دوست داریم

چرخ گوشت هنریچ 1800 وات HFW 8808


Heinrich HFW 8808 meat grinder