چوب ماهیگیری فایبر گلاس تلسکوپی 3.60 متر


Telescopic fiberglass fishing rod 3.60 m