کتری روگازی تک کرکماز 1.1 لیتری کد A092 مدل تامبیک (اصلی)


korkmaz a092