کتری روگازی تک کرکماز 3.5 لیتری کد A094 مدل تامبیک (اصلی) Korkmaz Tombik


korkmaz a094