کتری قوری کرکماز (اصلی) مدل Korkmaz Dia A224


korkmaz a224