کتری قوری کرکماز (اصلی) A118 مدل فلورا


korkmaz a118