کتری 3.5 لیتری کرکماز A094 (اصلی ) مدل 2022


Korkmaz Tombik 3.5 lt Teapot