دریل تخریب ایکس کورت مدل XZJ01-45


Demolition drill xcort model XZJ01-45