از هر کجای ایران باشید ما شما را دوست داریم

کنترل جدید تلویزیونهای ال جی


New control of LG TVs