گوشت کوب کرکماز (اصلی) 08-446 مدل دوو Korkmaz Mia Duo Lavender


korkmaz a446-08